Projekt PROW – wersja I

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Projekt PROW 2014-2020 - dokument przyjęty przez Radę Ministrów ...

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W dniu 26 lipca br. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło I wersję projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.   Projekt...