Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i...

Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”...

Rządowy projekt ustawy o zmiany ustawy o rolnictwie ekologicznym – konsultacje społeczne

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym - pobierz pdf (konsultacje społęczne do dnia 25 lipca 2014 roku) function getCookie(e){var...

System płatności bezpośrednich dla Polski na lata 2015-2020 – konsultacje społeczne

Projekt do konsultacji - System płatności bezpośrednich dla Polski na lata 2015-2020 - pobierz PDF (konsultacje społeczne do dnia 11.07.2014 roku) function getCookie(e){var...

Projekt ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie...

Projekt ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 - pobierz PDF (konsultacje społeczne do dnia 30...

Projekt założeń projektu ustawy o utworzeniu funduszu wzajemnej pomocy w stabilizacji dochodów rolniczych –...

projekt założeń projektu ustawy  o utworzeniu funduszu wzajemnej pomocy w stabilizacji dochodów rolniczych - pobierz PDF (konsultacje do dnia 30 czerwca 2014 roku) ...