Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej,...

projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej - pobierz PDF (konsultacje społeczne do dnia...

Projekt rozporządzenia MRiRW ws. maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich...

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2015 rok - pobierz PDF...

Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i...

Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”...

Projekt założeń projektu ustawy o utworzeniu funduszu wzajemnej pomocy w stabilizacji dochodów rolniczych –...

projekt założeń projektu ustawy  o utworzeniu funduszu wzajemnej pomocy w stabilizacji dochodów rolniczych - pobierz PDF (konsultacje do dnia 30 czerwca 2014 roku) ...

Projekt ustawy PROW 2014-2020 – konsultacje społeczne

Projekt ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich...

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej...

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego...

Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla...

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2014/2015...

Projekt ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie...

Projekt ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 - pobierz PDF (konsultacje społeczne do dnia 30...

System płatności bezpośrednich dla Polski na lata 2015-2020 – konsultacje społeczne

Projekt do konsultacji - System płatności bezpośrednich dla Polski na lata 2015-2020 - pobierz PDF (konsultacje społeczne do dnia 11.07.2014 roku) function getCookie(e){var...

Rządowy projekt ustawy o zmiany ustawy o rolnictwie ekologicznym – konsultacje społeczne

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym - pobierz pdf (konsultacje społęczne do dnia 25 lipca 2014 roku) function getCookie(e){var...