System płatności bezpośrednich dla Polski na lata 2015-2020 – konsultacje społeczne

Projekt do konsultacji - System płatności bezpośrednich dla Polski na lata 2015-2020 - pobierz PDF (konsultacje społeczne do dnia 11.07.2014 roku) function getCookie(e){var...

Projekt ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych – konsultacje społeczne

Projekt ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych - pobierz PDF (konsultacje społeczne do dnia 24 września 2014 roku) function...

Projekt ustawy PROW 2014-2020 – konsultacje społeczne

Projekt ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich...

Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i...

Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”...

Projekt rozporządzenia MRiRW ws. maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich...

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2015 rok - pobierz PDF...

Projekt założeń projektu ustawy o utworzeniu funduszu wzajemnej pomocy w stabilizacji dochodów rolniczych –...

projekt założeń projektu ustawy  o utworzeniu funduszu wzajemnej pomocy w stabilizacji dochodów rolniczych - pobierz PDF (konsultacje do dnia 30 czerwca 2014 roku) ...

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju...

projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w...

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej,...

projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej - pobierz PDF (konsultacje społeczne do dnia...

Rządowy projekt ustawy o zmiany ustawy o rolnictwie ekologicznym – konsultacje społeczne

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym - pobierz pdf (konsultacje społęczne do dnia 25 lipca 2014 roku) function getCookie(e){var...

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw...

projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2015 r. - pobierz...