Projekt ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie...

Projekt ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 - pobierz PDF (konsultacje społeczne do dnia 30...

Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji przez ARR zadań związanych z ustanowieniem...

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów...

Projekt rozporządzenia MRiRW ws. maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich...

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2015 rok - pobierz PDF...

Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i...

Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”...

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej...

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego...

Projekt ustawy PROW 2014-2020 – konsultacje społeczne

Projekt ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich...

System płatności bezpośrednich dla Polski na lata 2015-2020 – konsultacje społeczne

Projekt do konsultacji - System płatności bezpośrednich dla Polski na lata 2015-2020 - pobierz PDF (konsultacje społeczne do dnia 11.07.2014 roku) function getCookie(e){var...

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju...

projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w...

Projekt ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2014...

Projekt ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2014 - pobierz PDF (konsultacje społeczne do dnia 25 września 2014...

Projekt założeń projektu ustawy o utworzeniu funduszu wzajemnej pomocy w stabilizacji dochodów rolniczych –...

projekt założeń projektu ustawy  o utworzeniu funduszu wzajemnej pomocy w stabilizacji dochodów rolniczych - pobierz PDF (konsultacje do dnia 30 czerwca 2014 roku) ...