Komunikat z posiedzenia Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność’ w dniu 21 lipca 2012 roku

Komunikat z posiedzenia Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność’ w dniu 21 lipca 2012 roku

W dniu 21 lipca 2012 roku odbyło się posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność’’. Rada Krajowa po odbytej konferencji „WPR 2020” w Senacie pracowała...
Komunikat z posiedzenia Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność'' w dniu 23 marca 2012 roku

Komunikat z posiedzenia Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność” w dniu 23 marca 2012 roku

W dniu 23 marca 2012 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”. Poruszono kwestie trwających protestów rolniczych w województwach Zachodniopomorskim...
Posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność" z dnia 16 grudnia 2011 roku

Posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” z dnia 16 grudnia 2011 roku

Posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność" W dniu 16 grudnia 2011 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”. Było to pierwsze...
Posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność" w dniu 19 lipca 2011 roku

Posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w dniu 19 lipca 2011 roku

Posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność" W dniu 19 lipca 2011 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”. Obrady rozpoczęły...