25 maja 2022 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”

Było to pierwsze posiedzenie od X Krajowego Zjazdu Delegatów. Obrady rozpoczęły się modlitwą,  posiedzenie otworzył Przewodniczący Związku Tomasz Obszański, który przywitał wszystkich obecnych. Następnie Przewodniczący...

Posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” z udziałem wicepremiera Henryka Kowalczyka

W dniu 26 stycznia br. w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”. W posiedzeniu uczestniczył wicepremier minister rolnictwa Henryk Kowalczyk,...

Posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”

W dniu 31 sierpnia br. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność" z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju...

Posiedzenie Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”

W dniu 3 marca br. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, w którym uczestniczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi...

Posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” podczas Dożynek Jasnogórskich

31 sierpnia br. w Częstochowie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” . Podczas posiedzenia omówiono aktualna sytuację rolną ze szczególnym uwzględnieniem klęski...

Posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w dniu 5 lutego 2019 roku

5 lutego 2019 roku w siedzibie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”. W posiedzeniu uczestniczy m.in.  Minister...
Posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność" w dniu 29 listopada 2017 roku

Posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w dniu 29 listopada 2017 roku

W dniu 29 listopada 2017 roku odbyło się kolejne posiedzenia Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”. Głównym tematem posiedzenia było rozpatrzenie wniosku Komitetu Delegatów o...
Posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność" w dniu 30 maja 2017 roku

Posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w dniu 30 maja 2017 roku

W dniu 30 maja 2017 roku w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność". W posiedzeniu uczestniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie...
Wyjazdowe Posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność" w dniu 18 lutego 2017 roku

Wyjazdowe Posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w dniu 18 lutego 2017 roku

18 lutego 2017 roku w Boguchwale k. Rzeszowa odbyło się wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność". Posiedzenie otworzyła Pani Przewodnicząca Teresa Hałas, która...
Posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w dniu 12 grudnia 2016 roku

Posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w dniu 12 grudnia 2016 roku

W dniu 12 grudnia 2016 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”. Było to pierwsze posiedzenie od IX Krajowego Zjazdu...