Komunikat z posiedzenia Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność’’w dniu 18 września 2012 roku

Komunikat z posiedzenia Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność’’w dniu 18 września 2012 roku

W dniu 18 września 2012 roku w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność’’. Prezydium Rady Krajowej wyraziło sprzeciw wobec wprowadzenia...