Odpowiedź Ministra Rolnictwa na petycje kierowane do Premiera podczas Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej Rolników NSZZ...

W załączeniu publikujemy odpowiedź Ministra Rozwoju Wsi na postulaty zgłaszane podczas Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej Rolników w dniu 26 lutego 2014 roku przez poszczególne Rady Wojewódzkie...