Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” za wydłużeniem terminu składania wniosków o płatności bezpośrednie...

W dniu 6 maja br. na swoim kolejnym Posiedzeniu zebrała się Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność". Podczas posiedzenia przeanalizowano obecną sytuacje w rolnictwie...

Notatka z grupy roboczej COPA COGECA „Owoce warzywa”

4 kwietnia 2019 r. w Brukseli, w siedzibie COPA COGECA odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Owoce warzywa”. Po kwestiach organizacyjnych, pierwszym punktem programu spotkania były...

Komunikat prasowy COPA COGECA – prawo sadzenia wina w UE

COPA-COGECA POCHWALA DEBATĘ POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO NA TEMAT NOWEGO BADANIA W SPRAWIE PRAW SADZENIA W EUROPESJKIM SEKTORZEZ WINA I NALEGA NA UTRZYMANIE TYCH...

Komunikat prasowy COPA COGECA 20.03.2012 – leśnictwo

Europejscy właściciele lasów uznali propozycje Komisji Europejskiej odnośnie leśnictwa, ujęte w przyszłej WPR, za krok w dobrym kierunku. Apelują jednak o wprowadzenie pewnych poprawek. Komunikat...

Komunikat prasowy Copa Cogeca 20.03.2012

W związku z zakazem stosowania klatek tradycyjnych COPA COGECA ostrzega przed wzrostem importu jaj niespełniających wysokich norm unijnych. Komunikat - czytaj całość ...

ARiMR zachęca do skorzystania z pieniędzy na scalenie gruntów i meliorację z PROW 2007-2013

W Polsce, w wielu regionach, szczególnie wschodnich, wiele gruntów rolnych nadal nie zostało zmeliorowanych, a rolnicy gospodarują na niewielkich działkach, często na domiar złego...

KOMITETY COPA-COGECA WRAZ Z EUROPEJSKIMI WŁAŚCICIELAMI LASÓW OPRACOWAŁY WSPÓLNE STANOWISKO NA TEMAT WIĄŻĄCEGO POROZUMIENIA...

Komunikat Prasowy Komitety Copa-Cogeca, wraz z właścicielami lasów z UE, wspólnie opracowały stanowisko w sprawie 1 „Wiążącego porozumienia w sprawie lasów” (LBA), nad którym...

Brukselskie warsztaty – Badania i Innowacyjność

W dniu 21 lutego 2012 r. w siedzibie komitetów COPA-COGECA w Brukseli odbył się wspólny warsztat „Wykorzystanie badań i innowacji do pobudzenia zrównoważonego, produktywnego...

Komunikat Prasowy Copa-Cogeca

Komitety Copa-Cogeca zorganizowały warsztaty na temat badań i innowacji, na których wezwano do intensyfikacji badańKomitety Copa-Cogeca zorganizowały w dniu dzisiejszym w Brukseli warsztaty na...

Ostatnie posty