Kolonie dla dzieci rolników 2021

NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” kolejny już raz jest organizatorem wypoczynku letniego w formie kolonii dla dzieci i młodzieży, urodzonych od 1 stycznia 2005 roku,...

Uroczystości z okazji 40. rocznicy rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”

W niedzielę 27 czerwca br. w Warszawie odbyły się uroczyste obchody 40. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Patronat Narodowy nad...

Konferencja „Możliwość stabilizacji dochodów gospodarstw rolniczych w Polsce na przykładzie innych krajów”

W dniu 26 czerwca br. w Warszawie odbyła się konferencja pt.: „Możliwość stabilizacji dochodów gospodarstw rolniczych w Polsce na przykładzie innych krajów”. Organizatorem wydarzenia...

Kandydat na Rzecznika Praw Obywatelskich Bartłomiej Wróblewski z poparciem NSZZ RI „Solidarność”

W dniu 8 kwietnia br. z inicjatywy Kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich Bartłomieja Wróblewskiego odbyło się spotkanie z Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”....

Nasza Ziemia 02/03 2021

NASZA ZIEMIA_02/03_2021_

Nasza Ziemia 12/2020-01/2021

Nasza Ziemia 12/2020-01/2021

Nowym Prezydentem Copa została wybrana Christine Lambert

Christine Lambert – przewodnicząca z francuskiej organizacji FNSEA (Narodowa Federacja Gospodarstw Rolnych) wygrała wybory na prezydenta COPA. Pani Christine Lambert będzie kierować pracami COPA...

NSZZ RI „Solidarność” w sprawie udziału wojska i innych służb w odstrzale dzików w...

W dniu 19 sierpnia br. Przewodnicząca NSZZ RI "Solidarność" Poseł Teresa Hałas wystąpiła do ministrów obrony narodowej - Mariusza Błaszczaka oraz spraw wewnętrznych i...