Polityka promocji produktów rolnych

KOMITETY COPA-COGECA, CIAA ORAZ CELCAA WZYWAJĄ PODCZAS WARSZTATÓW WYSOKIEGO SZCZEBLA DO POTRAKTOWANIA EUROPEJSKIEJ POLITYKI PROMOCJI PRODUKTÓW ROLNYCH JAKO PRIORYTETUW związku z kolejną reformą europejskiej...

Polityka dotycząca lasów

KOMITETY COPA-COGECA WEZWAŁY PODCZAS SEMINARIUM ZORGANIZOWANEGO Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO ROKU LASÓW DO WZMOCNIENIA POLITYCZNYCH RAM DOTYCZĄCYCH LASÓW I PRZEDSTAWIŁY BROSZURĘ, KTÓREJ CELEM JEST PODKREŚLENIE...

Udostępnienie pozakwotowego cukru

KOMITETY COPA-COGECA WZYWAJĄ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ DO UDOSTĘPNIENIA POZAKWOTOWEGOCUKRU NA EUROPEJSKIM RYNKU W CELU POPRAWY NAPIĘTEJ SYTUACJI W reakcji na plany Komisji Europejskiej w zakresie...

Koszty przy imporcie jaj

KOMITETY COPA-COGECA PODKREŚLAJĄ ROLĘ ROLNIKÓW W GOSPODARCE WIEJSKIEJ I WZYWAJĄ UEDO ZASTOSOWANIA PRZY IMPORCIE JAJ TYCH SAMYCH KOSZTOWNYCH WYMOGÓW, JAKICH MUSZĄPRZESTRZEGAĆ UNIJNI ROLNICY Na...

Doradztwo rolne w przyszłej WPR

PRELEGENCI NA SEMINARIUM PODKREŚLAJĄ KLUCZOWĄ ROLĘ SYSTEMU DORADZTWA ROLNEGO W PRZYSZŁEJ WPR Prelegenci na seminarium podkreślali dużą rolę systemu doradztwa rolnego (FAS)...

Komunikat Copa-Cogeca

KOMITETY COPA-COGECA POCHWALAJĄ DECYZJĘ KOMISJI W SPRAWIE AKTYWOWANIA POMOCY DLA PRYWATNEGO PRZECHOWALNICTWA DLA WIEPRZOWINY Komitety Copa-Cogeca z zadowoleniem przyjęły dzisiaj decyzję powziętą przez UE...