Polityka dotycząca lasów

KOMITETY COPA-COGECA WEZWAŁY PODCZAS SEMINARIUM ZORGANIZOWANEGO Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO ROKU LASÓW DO WZMOCNIENIA POLITYCZNYCH RAM DOTYCZĄCYCH LASÓW I PRZEDSTAWIŁY BROSZURĘ, KTÓREJ CELEM JEST PODKREŚLENIE...

Komunikat prasowy COPA COGECA 20.03.2012 – leśnictwo

Europejscy właściciele lasów uznali propozycje Komisji Europejskiej odnośnie leśnictwa, ujęte w przyszłej WPR, za krok w dobrym kierunku. Apelują jednak o wprowadzenie pewnych poprawek. Komunikat...

Komunikat Copa-Cogeca

KOMITETY COPA-COGECA POCHWALAJĄ DECYZJĘ KOMISJI W SPRAWIE AKTYWOWANIA POMOCY DLA PRYWATNEGO PRZECHOWALNICTWA DLA WIEPRZOWINY Komitety Copa-Cogeca z zadowoleniem przyjęły dzisiaj decyzję powziętą przez UE...

Koszty przy imporcie jaj

KOMITETY COPA-COGECA PODKREŚLAJĄ ROLĘ ROLNIKÓW W GOSPODARCE WIEJSKIEJ I WZYWAJĄ UEDO ZASTOSOWANIA PRZY IMPORCIE JAJ TYCH SAMYCH KOSZTOWNYCH WYMOGÓW, JAKICH MUSZĄPRZESTRZEGAĆ UNIJNI ROLNICY Na...

Doradztwo rolne w przyszłej WPR

PRELEGENCI NA SEMINARIUM PODKREŚLAJĄ KLUCZOWĄ ROLĘ SYSTEMU DORADZTWA ROLNEGO W PRZYSZŁEJ WPR Prelegenci na seminarium podkreślali dużą rolę systemu doradztwa rolnego (FAS)...

Polityka promocji produktów rolnych

KOMITETY COPA-COGECA, CIAA ORAZ CELCAA WZYWAJĄ PODCZAS WARSZTATÓW WYSOKIEGO SZCZEBLA DO POTRAKTOWANIA EUROPEJSKIEJ POLITYKI PROMOCJI PRODUKTÓW ROLNYCH JAKO PRIORYTETUW związku z kolejną reformą europejskiej...

Udostępnienie pozakwotowego cukru

KOMITETY COPA-COGECA WZYWAJĄ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ DO UDOSTĘPNIENIA POZAKWOTOWEGOCUKRU NA EUROPEJSKIM RYNKU W CELU POPRAWY NAPIĘTEJ SYTUACJI W reakcji na plany Komisji Europejskiej w zakresie...

Brukselskie warsztaty – Badania i Innowacyjność

W dniu 21 lutego 2012 r. w siedzibie komitetów COPA-COGECA w Brukseli odbył się wspólny warsztat „Wykorzystanie badań i innowacji do pobudzenia zrównoważonego, produktywnego...

ARiMR zachęca do skorzystania z pieniędzy na scalenie gruntów i meliorację z PROW 2007-2013

W Polsce, w wielu regionach, szczególnie wschodnich, wiele gruntów rolnych nadal nie zostało zmeliorowanych, a rolnicy gospodarują na niewielkich działkach, często na domiar złego...

Od 19 września br. będzie możliwe stawianie zbiorników na paliwo do 5 m³ bez...

18 marca 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych...