Komunikat Copa-Cogeca

NA SPOTKANIU WYSOKIEGO SZCZEBLA Z PREZYDENCJĄ WĘGIERSKĄ, KOMITETY COPA-COGECA WYRAZIŁY APROBATĘ DLA POLITYKI JAKOŚCI UE, ALE JEDNOCZEŚNIE WEZWAŁY DO ZMIAN I PODKREŚLIŁY ZNACZENIE INNOWACJI...

Polityka promocji produktów rolnych

KOMITETY COPA-COGECA, CIAA ORAZ CELCAA WZYWAJĄ PODCZAS WARSZTATÓW WYSOKIEGO SZCZEBLA DO POTRAKTOWANIA EUROPEJSKIEJ POLITYKI PROMOCJI PRODUKTÓW ROLNYCH JAKO PRIORYTETUW związku z kolejną reformą europejskiej...

Polityka dotycząca lasów

KOMITETY COPA-COGECA WEZWAŁY PODCZAS SEMINARIUM ZORGANIZOWANEGO Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO ROKU LASÓW DO WZMOCNIENIA POLITYCZNYCH RAM DOTYCZĄCYCH LASÓW I PRZEDSTAWIŁY BROSZURĘ, KTÓREJ CELEM JEST PODKREŚLENIE...

Konferencja pt.: „Jak zwiększyć powszechność ubezpieczeń w rolnictwie”

3 grudnia w Warszawie odbyła się konferencja pt.: „Jak zwiększyć powszechność ubezpieczeń w rolnictwie” zorganizowana przez NSZZ RI „Solidarność” oraz Fundację Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych....

Uroczystości w Wierzchosławicach z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy

W dniu 19 stycznia br. w Wierzchosławicach odbyły się uroczystości z okazji 146 rocznicy Wincentego Witosa z udziałem Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Organizatorem...

Komunikat prasowy COPA COGECA 20.03.2012 – leśnictwo

Europejscy właściciele lasów uznali propozycje Komisji Europejskiej odnośnie leśnictwa, ujęte w przyszłej WPR, za krok w dobrym kierunku. Apelują jednak o wprowadzenie pewnych poprawek. Komunikat...

POSIEDZENIE PREZYDIUM RADY KRAJOWEJ NSZZ RI „SOLIDARNOŚĆ”

18 stycznia 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wierzchosławicach odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność". Na...

ARiMR zachęca do skorzystania z pieniędzy na scalenie gruntów i meliorację z PROW 2007-2013

W Polsce, w wielu regionach, szczególnie wschodnich, wiele gruntów rolnych nadal nie zostało zmeliorowanych, a rolnicy gospodarują na niewielkich działkach, często na domiar złego...

Zwrot podatku akcyzowego 2020 – zasady

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 3 lutego...

Ostatnie posty

Wypełnij formularz i pobierz umowę