Udostępnienie pozakwotowego cukru

KOMITETY COPA-COGECA WZYWAJĄ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ DO UDOSTĘPNIENIA POZAKWOTOWEGOCUKRU NA EUROPEJSKIM RYNKU W CELU POPRAWY NAPIĘTEJ SYTUACJI W reakcji na plany Komisji Europejskiej w zakresie...

Koszty przy imporcie jaj

KOMITETY COPA-COGECA PODKREŚLAJĄ ROLĘ ROLNIKÓW W GOSPODARCE WIEJSKIEJ I WZYWAJĄ UEDO ZASTOSOWANIA PRZY IMPORCIE JAJ TYCH SAMYCH KOSZTOWNYCH WYMOGÓW, JAKICH MUSZĄPRZESTRZEGAĆ UNIJNI ROLNICY Na...

Komunikat prasowy COPA COGECA 20.03.2012 – leśnictwo

Europejscy właściciele lasów uznali propozycje Komisji Europejskiej odnośnie leśnictwa, ujęte w przyszłej WPR, za krok w dobrym kierunku. Apelują jednak o wprowadzenie pewnych poprawek. Komunikat...

Uroczystości w Wierzchosławicach z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy

W dniu 19 stycznia br. w Wierzchosławicach odbyły się uroczystości z okazji 146 rocznicy Wincentego Witosa z udziałem Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Organizatorem...

Komunikat Copa-Cogeca

KOMITETY COPA-COGECA POCHWALAJĄ DECYZJĘ KOMISJI W SPRAWIE AKTYWOWANIA POMOCY DLA PRYWATNEGO PRZECHOWALNICTWA DLA WIEPRZOWINY Komitety Copa-Cogeca z zadowoleniem przyjęły dzisiaj decyzję powziętą przez UE...

Nasza Ziemia nr 03-04/2020

Nasza Ziemia 03/04_2020 >>>klik<<<

ARiMR zachęca do skorzystania z pieniędzy na scalenie gruntów i meliorację z PROW 2007-2013

W Polsce, w wielu regionach, szczególnie wschodnich, wiele gruntów rolnych nadal nie zostało zmeliorowanych, a rolnicy gospodarują na niewielkich działkach, często na domiar złego...

Uroczyste wspomnienie 36. rocznicy śmierci Piotra Bartoszcze w Inowrocławiu

W niedziele 9 lutego br. w Inowrocławiu odbyły się uroczystości 36. rocznicy śmierci Piotra Bartoszcze, w których uczestniczyła Przewodnicząca NSZZ RI "Solidarność" Pani Poseł...

Ostatnie posty