Magazyn Rolniczy Nasza Ziemia 07/2022

>>>Nasza_Ziemia_2022_lipiec<<<

Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”

W  dniu 1 lipca 2022 roku z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Ciecióry odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Krajowej...

Na X Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ RI „Solidarność” wybrano władze Związku

W dniach 6 – 7 maja 2022 roku w Częstochowie odbył się X Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ RI „Solidarność”, na który licznie przybyli delegaci...

NSZZ RI „Solidarność”: potrzebna pilna zmiana sposobu waloryzacji emerytur rolniczych

W dniu 21 marca br. Przewodnicząca NSZZ RI "Solidarność" Teresa Hałas wystąpiła w imieniu Prezydium Związku do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa Henryka Kowalczyka z wnioskiem...

Posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” z udziałem wicepremiera Henryka Kowalczyka

W dniu 26 stycznia br. w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”. W posiedzeniu uczestniczył wicepremier minister rolnictwa Henryk Kowalczyk,...

PROTEST ROLNIKÓW W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM 18 stycznia 2022 r.

W dniu 18 stycznia br. w woj. zachodniopomorskim, z inicjatywy Zachodniopomorskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” odbyły się protesty rolników na terenie całego województwa. Zachodniopomorska...

Zimowisko dla dzieci rolników 2022

Jak każdej zimy, już od kilkunastu lat, NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” organizuje zimowy wypoczynek dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, który dofinansowany jest przez...

Działania NSZZ RI „Solidarność” w sprawie zatrzymania rolników z powiatu piotrkowskiego

7 grudnia br. na terenie powiatu piotrkowskiego, policja zatrzymała 27 rolników, hodowców trzody chlewnej. Rolnicy zostali zatrzymani przez policję na polecenie prokuratury. Chodzi o...

Spotkanie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” z Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Rolnictwa i...

W dniu 25 listopada br. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie Prezydium Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Wicepremierem, Ministrem...