Wniosek NSZZ RI „Solidarność” dotyczący wypłaty zaliczek płatności bezpośrednich za 2019 rok

11 lipca br. Przewodnicząca NSZZ RI "Solidarność" Teresa Hałas wystąpiła z pismem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego o podjęcie działań i zwrócenie...

NSZZ RI „Solidarność” przeciwko zwiększeniu eksportu wołowiny do Unii Europejskiej przez kraje Mercosur

27 czerwca 2019 roku Przewodnicząca NSZZ RI "Solidarność" Teresa Hałas wystosowała pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego, w którym podkreśliła, że NSZZ RI "Solidarność" w...
NSZZ RI "Solidarność" w sprawie projektu rozporządzenia rozszerzającego zaostrzone zasady bioasekuracji na teren całego kraju

Kolejna interwencja NSZZ RI „Solidarność” w sprawie terminu ważności badań krwi na obecność ASF...

W dniu 26 kwietnia 2019 roku w następstwie wniosku zgłoszonego przez NSZZ RI "Solidarność" podczas posiedzenia Prezydium Copa Cogeca w Brukseli, Związek wystosował pismo...

Interwencja NSZZ RI „Solidarność” u Ministra Środowiska

9 maja odbyło się spotkanie przedstawicieli NSZZ RI "Solidarność" z Ministrem Środowiska w sprawie związanej z promocją interesów polskich rolników oraz przetwórców branży rolnospożywczej...

Interwencja NSZZ RI „Solidarność” w KPRM

W kwietniu odbyły się rozmowy przedstawicieli NSZZ RI Solidarność w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawach związanych z interesami polskich rolników oraz polskich przetwórców...