NSZZ RI "Solidarność" w sprawie projektu rozporządzenia rozszerzającego zaostrzone zasady bioasekuracji na teren całego kraju

Kolejna interwencja NSZZ RI „Solidarność” w sprawie terminu ważności badań krwi na obecność ASF...

W dniu 26 kwietnia 2019 roku w następstwie wniosku zgłoszonego przez NSZZ RI "Solidarność" podczas posiedzenia Prezydium Copa Cogeca w Brukseli, Związek wystosował pismo...

Interwencja NSZZ RI „Solidarność” u Ministra Środowiska

9 maja odbyło się spotkanie przedstawicieli NSZZ RI "Solidarność" z Ministrem Środowiska w sprawie związanej z promocją interesów polskich rolników oraz przetwórców branży rolnospożywczej...

Interwencja NSZZ RI „Solidarność” w KPRM

W kwietniu odbyły się rozmowy przedstawicieli NSZZ RI Solidarność w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawach związanych z interesami polskich rolników oraz polskich przetwórców...

Ostatnie posty

Wypełnij formularz i pobierz umowę