LISTA INTERNOWANYCH ROLNIKÓW

LISTA INTERNOWANYCH ROLNIKÓW Według danych MSW podczas stanu wojennego internowano ogółem 333 członków NSZZ RI „Solidarność”, w tym 155 działaczy szczebla regionalnego i centralnego....