Sprawozdanie z posiedzenia 31 marca 2011 roku

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA GRUPY ROBOCZEJ KOMITETÓW COPA-COGECA "WIEPRZOWINA" Z DNIA 31 MARCA 2011 Uczestnicy : TAVARES, SORIN, BALABAN, WALCZAK, BLICHARSKI, BEDNAVSKA, KAY,...