Wspólne posiedzenie grup roboczych ds. rozwoju obszarów wiejskich, płatności bezpośrednich i zazieleniania oraz WPR

Dnia 13 stycznia 2020 r. w Sekretariacie Copa Cogeca w Brukseli odbyło się wspólne spotkanie ekspertów trzech grup roboczych: Rozwoju obszarów wiejskich, Płatności bezpośrednich...

Sprawozdanie z grupy roboczej Copa Cogeca

14 marca br. w siedzibie komitetów COPA-COGECA w Brukseli odbyło się wspólne seminarium „W kierunku nowej europejskiej polityki promocji produktów rolnych”. W posiedzeniu brali...

Niepokojące zmiany w finansowaniu wstępnie uznanych organizacji producenckich

Niepokojące zmiany w finansowaniu wstępnie uznanych organizacji producenckich W poniedziałek, 30 stycznia br. w Brukseli odbywał się nieformalny szczyt UE w sprawie tzw. paktu...

Sprawozdanie z posiedzenia 31 marca 2011 roku

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA GRUPY ROBOCZEJ KOMITETÓW COPA-COGECA "WIEPRZOWINA" Z DNIA 31 MARCA 2011 Uczestnicy : TAVARES, SORIN, BALABAN, WALCZAK, BLICHARSKI, BEDNAVSKA, KAY,...

Posiedzenie 11.04.2011

Posiedzenie grupy roboczej "Rolnictwo ekologiczne" W dniu 11 kwietnia 2011r. w Brukseli w siedzibie Komitetu Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „rolnictwo ekologiczne” oraz...

Terminy posiedzeń grup roboczych Copa-Cogeca

Terminy posiedzeń grup roboczych Copa-Cogeca 21/03/2011 14:30 18:00 COM GC/OV ...

Posiedzenie grupy roboczej "Środowisko"

Posiedzenie grupy roboczej "Środowisko" W dniu 09.03.2011 r. w siedzibie Copa – Cogeca odbyło się spotkanie grupy roboczej „Środowisko”. Na spotkaniu poruszono kwestie, które...