Posiedzenie Prezydium Copa – Cogeca

2 czerwca br. w formie wideokonferencji odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów Copa i Cogeca. Podczas posiedzenia odbyła się wymiana poglądów z komisarzem ds. rolnictwa...

Pierwsze tegoroczne posiedzenie Prezydium Copa Cogeca pod znakiem Wspólnej Polityki Rolnej, Zielonego Ładu, Brexitu...

W dniach 13 i 14 lutego 2020 roku w Brukseli z udziałem m.in. wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa oraz Bernarda van Goethema – z...

Posiedzenie Prezydium Copa Cogeca w Brukseli, 28-29.11. 2019 r.

W ostatnim w tym roku dwudniowym posiedzeniu Prezydium Copa Cogeca uczestniczyli Zastępca Przewodniczącej NSZZ RI „Solidarność” Jerzy Chróścikowski oraz Dyrektor Biura Rady Krajowej NSZZ...

Posiedzenie Prezydium Copa Cogeca 14-15 lutego 2019 r.

W dniach 14 i 15 lutego 2019 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyły się posiedzenia Prezydium Copa i Cogeca. Z ramienia NSZZ RI...

Ostatnie posty