Posiedzenie grupy roboczej Rozwój Obszarów Wiejskich Copa Cogeca

W dniu 10 lutego br. po zakończeniu posiedzenia grupy Płatności bezpośrednie i zazielenienie odbyło się również posiedzenie grupy Rozwój Obszarów Wiejskich. W pracach tej...

Posiedzenie grupy roboczej Płatności bezpośrednie i zazielenienie

W dniu 10.02.2021 odbyło się posiedzenie grupy roboczej Płatności bezpośrednie i zazielenienie Copa Cogeca, w którym uczestniczył ekspert NSZZ RI „Solidarność” Jerzy Pośpiech. Podczas...

Konferencja COPA: „Perspektywy rolnictwa UE 2020 – rolnictwo UE nowej generacji”

W dniach 16-17 grudnia Pan Jerzy Pośpiech, ekspert Związku brał udział w Konferencji COPA: „Perspektywy rolnictwa UE 2020 - rolnictwo UE nowej generacji”. Było...

Posiedzenie grupy roboczej ds. Wspólnej Polityki Rolnej

W dniu 10 grudnia 2020 r. w Copa Cogeca w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Wspólna Polityka Rolna”. W posiedzeniu tym uczestniczył...

Ocena Copa i Cogeca – WPŁYW COVID-19 NA SEKTOR ROLNY, LEŚNY I RYBOŁÓWSTWA

WPŁYW COVID-19 NA SEKTOR ROLNY, LEŚNY I RYBOŁÓWSTWA - OCENA COPA I COGECA 5 września - 20 listopada  2020 r. Wstęp Ze względu na pandemię COVID-19...

Posiedzenie grupy roboczej ds. WPR

W dniu 12 października 2020 roku zorganizowane zostało posiedzenie członków grupy roboczej „WPR”  Copa i Cogeca w formie wideokonferencji. Spotkanie poświęcone było omówieniu aktualnego...

Producenci warzyw i owoców obawiają się, że Zielony Ład nie uwzglednia trudnej sytuacji w...

Europejski sektor owoców i warzyw wyraża poważne obawy co do przyszłych łącznych skutków kryzysu spowodowanego COVID-19 oraz oświadczeń zawartych w strategii od pola do...

Nowym Prezydentem Copa została wybrana Christine Lambert

Christine Lambert – przewodnicząca z francuskiej organizacji FNSEA (Narodowa Federacja Gospodarstw Rolnych) wygrała wybory na prezydenta COPA. Pani Christine Lambert będzie kierować pracami COPA...

Posiedzenie grupy roboczej „Płatności bezpośrednie i zazielenienie”

W dniu 9 września 2020 r. Copa i Cogeca zorganizowała posiedzenie członków grupy roboczej „Płatności bezpośrednie i zazielenienie” w formie video-konferencji. W posiedzeniu tym...

Posiedzenie Prezydium Copa – Cogeca

2 czerwca br. w formie wideokonferencji odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów Copa i Cogeca. Podczas posiedzenia odbyła się wymiana poglądów z komisarzem ds. rolnictwa...