Ocena Copa i Cogeca – WPŁYW COVID-19 NA SEKTOR ROLNY, LEŚNY I RYBOŁÓWSTWA

WPŁYW COVID-19 NA SEKTOR ROLNY, LEŚNY I RYBOŁÓWSTWA - OCENA COPA I COGECA 5 września - 20 listopada  2020 r. Wstęp Ze względu na pandemię COVID-19...

Posiedzenie grupy roboczej ds. WPR

W dniu 12 października 2020 roku zorganizowane zostało posiedzenie członków grupy roboczej „WPR”  Copa i Cogeca w formie wideokonferencji. Spotkanie poświęcone było omówieniu aktualnego...

Producenci warzyw i owoców obawiają się, że Zielony Ład nie uwzglednia trudnej sytuacji w...

Europejski sektor owoców i warzyw wyraża poważne obawy co do przyszłych łącznych skutków kryzysu spowodowanego COVID-19 oraz oświadczeń zawartych w strategii od pola do...

Nowym Prezydentem Copa została wybrana Christine Lambert

Christine Lambert – przewodnicząca z francuskiej organizacji FNSEA (Narodowa Federacja Gospodarstw Rolnych) wygrała wybory na prezydenta COPA. Pani Christine Lambert będzie kierować pracami COPA...

Posiedzenie grupy roboczej „Płatności bezpośrednie i zazielenienie”

W dniu 9 września 2020 r. Copa i Cogeca zorganizowała posiedzenie członków grupy roboczej „Płatności bezpośrednie i zazielenienie” w formie video-konferencji. W posiedzeniu tym...

Posiedzenie Prezydium Copa – Cogeca

2 czerwca br. w formie wideokonferencji odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów Copa i Cogeca. Podczas posiedzenia odbyła się wymiana poglądów z komisarzem ds. rolnictwa...

Copa i Cogeca wzywają do przyjęcia ambitnych wieloletnich ram finansowych i programu naprawy gospodarczej

25.05.2020 r. Komunikat prasowy Copa i Cogeca wzywają do przyjęcia ambitnych wieloletnich ram finansowych i programu naprawy gospodarczej, które odzwierciedlą wnioski wyciągnięte z kryzysu COVID-19...

Decyzje Komisji Europejskiej w sprawie interwencji rynkowych w związku z COVID-19

Pakiet obejmuje 11 projektów rozporządzeń odnoszących się do: dopłat do prywatnego przechowywania mięsa i produktów mleczarskich; odstępstwa od stosowania art. 101 ust. 1 TFUE, ustanawiającego...

Wpływ pandemii COVID-19 na sektor mięsa drobiowego i jaj

Komunikat prasowy W liście wysłanym do DG AGRI, Copa i Cogeca wyrażają coraz większe zaniepokojenie sytuacją w sektorze jaj i drobiu z uwagi na zamknięcie...

Wspieranie rolnictwa w obliczu kryzysu wynikającego z pandemii COVID-19

20 kwietnia br. Copa Cogeca wystosowała pismo do Komisji Europejski dotyczące wspierania rolnictwa w obliczu kryzysu wynikającego z pandemii COVID-19. Copa Cogeca apeluje do Komisji...