Spotkanie z ministrem Janem Krzysztofem Ardanowskim ws. ASF

W dniu 9 lipca br. Przewodnicząca Teresa Hałas oraz p.o. Przewodniczącego Mazowieckiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI "Solidarność" Marek  Boruc uczestniczyli w spotkaniu Komitetu Protestacyjnego...

NSZZ RI „Solidarność” w sprawie dotowania plantacji malin na Ukrainie

W związku m.in. medialnymi doniesieniami dotyczącymi dofinansowania projektu zakładania plantacji malin na Ukrainie, Przewodnicząca NSZZ RI "Solidarność" wystosowała pismo do ministra spraw zagranicznym profesora...

Spotkanie z przedstawicielami Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

W dniu 5 lipca 2018 roku w siedzibie Biura Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność" odbyło się spotkanie z audytorami Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) w...

Spotkanie Ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego z Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”

W dniu 4 lipca 2018 roku odbyło się spotkanie ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego z Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność". Podczas spotkania poruszono najważniejsze...

Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w dniu 26 czerwca 2018 roku

W dniu 26 czerwca 2018 roku z udziałem przedstawicieli ministra rolnictwa oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Rady Krajowej...

Kolonie dla dzieci rolników 2018

NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" kolejny już raz jest organizatorem wypoczynku letniego w formie kolonii dla dzieci i młodzieży, których co najmniej jedno z rodziców/opiekunów...

NSZZ RI „Solidarność” w sprawie strat spowodowanych klęską suszy i pomocy rolnikom

Przewodnicząca NSZZ RI "Solidarność" poseł Teresa Hałas pismem z dnia 15 czerwca br. zwróciła się do Ministra Krzysztofa Jurgiela z wnioskiem o podjęcie szybkich...

Apel do Ministra Rolnictwa i Prezesa KRUS o rozpowszechnienie umowy o pomocy przy zbiorach

W dniu 28 maja br. Przewodnicząca NSZZ RI "Solidarność" Teresa Hałas, w związku z medialnymi doniesieniami o apelu niektórych środowisk do ministra rolnictwa o...
Umowa o pomocy przy zbiorach

Umowa o pomocy przy zbiorach i umowa użyczenia lokalu będą dotępne od wtorku na...

W dniu 18 maja br. weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza m.in.  nowy...

Ostatnie posty

Wypełnij formularz i pobierz umowę