Strona główna Nowości Nowości Bronisław Komorowski podpisał ustawę o środkach ochrony

Bronisław Komorowski podpisał ustawę o środkach ochrony

586
0

27 marca br. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę o środkach ochrony roślin. Powyższa ustawa wykonuje przepisy oraz wdraża postanowienia aktów prawa unijnego. Wprowadzenie regulacji – w zakresie środków ochrony roślin -wymaga odrębnego uregulowania w przepisach krajowych zagadnień dotyczących środków ochrony roślin oraz zagadnień dotyczących ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi. W opinii projektodawcy wynika to z odmienności tych zagadnień oraz obszerności obu materii.

W związku z powyższym te problematyka ta będzie regulowana w oddzielnych ustawach:

– obowiązującej ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin,

– wprowadzanej ustawie o środkach ochrony roślin, zawierającej przepisy kompetencyjne umożliwiające wykonanie postanowień prawa unijnego.

Uchwalona ustawa unormuje również zasady wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu, stosowania takich środków, potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, prowadzenia integrowanej produkcji roślin oraz szkoleń w przedmiocie tych środków i gromadzenia informacji o zatruciach środkami ochrony roślin (w zakresie nieokreślonym w przepisach unijnego rozporządzenia nr 1107/2009 lub w przepisach Unii Europejskiej wydanych na podstawie tego rozporządzenia).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here