Strona główna Nowości Nowości Biokomponenty

Biokomponenty

841
0

Wzory informacji dotyczących sprzedaży biokomponentów

Zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2011 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowa nia jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 153, poz. 902), do ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.) wprowadzono przepisy, na mocy których począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r. wytwórcy biokomponentów będą zobowiązani do składania w ARR informacji dotyczących sprzedaży lub zbycia w innej formie wytworzonych przez siebie biokomponentów. Ponadto, wytwórcy jak i inne podmioty biorące udział w obrocie biokomponentami będą zobowiązani do przekazywania nabywcom tych biokomponentów pisemnych informacji zawierających dane dotyczące rodzajów
i ilości poszczególnych surowców, które zostały zużyte do ich wytworzenia.

Wykonując obowiązek opracowania i udostępnienia pierwszych wzorów informacji dotyczących sprzedaży lub zbycia w innej formie biokomponentów, wskazany w art. 5 ust 1 ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw, Agencja Rynku Rolnego poniżej publikuje:

Wprowadzenie obowiązku składania ww. informacji jest związane z przewidzianą od 2012 roku możliwością obniżenia przez podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW) minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych sprzedawanych, zbywanych w innej formie lub zużywanych przez nie na potrzeby własne, który są zobowiązane zapewnić w danym roku.

Źródło: www.arr.gov.pl

Poprzedni artykułW sprawie ustawy o ziemi
Następny artykułKomunikat w sprawie zazielenienia WPR
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj