Strona główna Aktualności Analiza prawna projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach...

Analiza prawna projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i niektórych innych ustaw

685
0

Przedstawiamy Państwu analizę prawną dot. nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw w odniesieniu do obywateli państw trzecich zatrudnionych w charakterze pracownika sezonowego. Analiza ta powstała w wyniku spotkań, które z inicjatywy NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” odbyły się z przedstawicielami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych a jej celem jest przybliżenie tematyki i zasad zatrudnienia sezonowego.

Analiza prawna – Dyrektywa 36_nowelizacja ustawy o promocji zatrudnieniaZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here