AKTUALNOŚCI

Starsze wiadomości

Archiwalne

Pismo NSZZ RI „Solidarność” dotyczące nowych środków podejmowanych w związku z...

W dniu 28 czerwca br. Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność” przekazała do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju...

Uroczystości odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Solidarności Rolników Indywidualnych w Siedlcach

W dniu 6 lipca br. w Siedlcach odbyły się uroczystosci odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Solidarności Rolników Indywidualnych, zorganizowane przez Mazowiecką Radę Wojewódzką NSZZ RI...

Protesty rolnicze

Kultura

Copa Cogeca

COPA-COGECA cieszy się z szybkiego wprowadzenia instrumentów wsparcia dla łatwo psujących się warzyw i...

Copa-Cogeca wyraziła dzisiaj radość z szybkich działań podjętych przez komisarza ds. rolnictwa, Daciana Cioloşa, polegających na wprowadzeniu instrumentów wsparcia dla łatwo psujących się warzyw...

Komisja Europejska – komunikat prasowy

Ochrona środowiska - obchody dwudziestolecia ochrony przyrody w UE. komunikat prasowy.pdf

Komunikat prasowy

Copa Cogeca apeluje do Ministrów Unii Europejskiej o przyznanie rolnikom większej elastyczności w stosowaniu instrumentów zazielenienia w ramach nowej Wspólnej Polityki Rolnej. komunikat prasowy.pdf

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego i Komitetu Regionów

Uczestnictwo Unii Europejskiej w Word Expo 2015 w Mediolanie ,,Wyżywić planetę: energia do życia’’. komunikat.pdf

Kongres Europejskich Rolników 2012

W dniach 1-3 października 2012 roku w Budapeszcie odbędzie się Kongres Europejskich Rolników. W programie kongresu przewidziano wystąpienia dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej po roku...

Inne

Wypełnij formularz i pobierz umowę