AKTUALNOŚCI

Starsze wiadomości

Archiwalne

Spór pomiędzy Ministrem Rolnictwa a weterynarzami

Spotkanie przedstawicieli Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej oraz związków i organizacji reprezentujących lekarzy weterynarii z Markiem Sawickim nie przyniosło oczekiwanego rezultatu.. Środowiska weterynaryjne nadal...

Protest NSZZ ,,Solidarność'' i NSZZ RI ,,Solidarność''- III dzień

W trzecim dniu protestu, 13 września Solidarność Rolnicza z terenów Radomia przywiozła do manifestujących związkowców w miasteczku namiotowym pod Sejmem jabłka i śliwki. Jest...

Protesty rolnicze

Kultura

Copa Cogeca

Wieloletnie Ramy Finansowe 2014 – 2020

Najnowsze informacje.pdf

STANOWISKO KOMITETÓW COPA-COGECA w sprawie wniosku dotyczącego ELEKTRONICZNEJ IDENTYFIKACJI BYDŁA ...

Komitety Copa-Cogeca uważają, że wspólne ramy prawne dla elektronicznej identyfikacji bydła są potrzebne, by umożliwić poprawę wydajności tym, którzy chcą ją stosować i mogą...

Projekt poglądy Copa-Cogeca na temat projektu aktów delegowanych w sprawie nowych określeń jakościowych stosowanych...

Wstęp W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków...

Komunikat prasowy

Copa Cogeca z radością podtrzymuje mandat negocjacyjny unijnych ministrów rolnictwa w sprawie przyszłej WPR, apeluje jednak o zawarcie ambitniejszego porozumienia. Komunikat prasowy.pdf

Posiedzenie Prezydium Copa-Cogeca

W dniach 8-9 grudnia 2016 roku w Brukseli odbyło się posiedzenie prezydiów Copa-Cogeca, w którym z ramienia NSZZ RI „Solidarność udział wzięli członkowie Związku:...

Inne

Wypełnij formularz i pobierz umowę