AKTUALNOŚCI

Starsze wiadomości

Archiwalne

Debata rolna – 15.11.2012 r.

W rozmowie na antenie Radia Maryja wzięli udział senator  Jerzy Chróścikowski – przewodniczący NSZZ RI ,,Solidarność’’, poseł Krzysztof Jurgiel - przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa...

Posiedzenie Prezydium NSZZ RI "Solidarność" i Krajowej Komisji Zjazdowej

W dniu 27 września 2016r. odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność". Prezydium przeanalizowało sytuację w rolnictwie i na poszczególnych rynkach rolnych,...

Protesty rolnicze

Kultura

Copa Cogeca

Projekt poglądy Copa-Cogeca na temat projektu aktów delegowanych w sprawie nowych określeń jakościowych stosowanych...

Wstęp W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków...

List i komunikat z posiedzenia Izb Rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej HAC, KRIR, ACZR, SPPK

Szanowny Panie Przewodniczący Sonnleitner, Szanowny Panie Przewodniczący Pèes, Szanowny Panie Sekretarzu Generalny Pesonen, w dn. 20-21 marca 2013 r. w Bratysławie (Słowacja) odbyło...

Komunikat prasowy

GMO: Komisja pozywa Polskę do Trybunału Sprawiedliwości za nieprzestrzeganie przepisów UE w zakresie monitorowania upraw organizmów zmodyfikowanych genetycznie. komunikat.pdf

Komunikat prasowy

Notatka dotycząca decyzji Prezydiów Copa-Cogeca w sprawie dokumentu "Ramy wdrażania i egzekwowania zasad dobrej praktyki w relacjach wertykalnych w łańcuchu dostaw żywności" - drugi...

List Sekretarza Pekki Pesonena do Przewodniczącego NSZZ RI "Solidarność"

W dniu 8 października 2015 roku, Sekretarz Copa Cogeca Pekka Pesonen przesłał Przewodniczącemu NSZZ RI "Solidarność" list z podziękowaniem za pracę w Prezydencji Copa....

Inne

Wypełnij formularz i pobierz umowę