AKTUALNOŚCI

Starsze wiadomości

Archiwalne

Sporne kwestie limitowanego cukru

Parlament Europejski niebawem ma zająć się dyskusją na temat likwidacji systemu limitowania produkcji cukru. Nasz kraj uważnie przygląda się koalicjom państw, które wyrażają swój...

Pikieta w powiecie legnickim – komunikat + zdjęcia

14 czerwca br. NSZZ RI ,,Solidarność'' przeprowadzi pikietę na drodze krajowej nr 94 od miejscowości Spalona gm. Kunice do miejscowości Kawie gm. Prochowice. Na...

Protesty rolnicze

Kultura

Copa Cogeca

Pismo do Komisarza Hogana

        Pismo do Komisarza Hogana

Projekt

Stanowisko Komitetów COPA – COGECA  w sprawie warunków chowu ekologicznego kur niosek projekt.pdf

Copa-Cogeca przedstawiła unijnym ministrom rolnictwa swoje główne żądania odnośnie aktów delegowanych WPR i polityki...

Podczas spotkania z grecką prezydencją, Copa-Cogeca nakreśliła swoje główne żądania odnoszące się do aktów delegowanych wspólnej polityki rolnej (WPR), ostrzegając, że instrumenty zazieleniania wprowadzone...

Komunikat prasowy

Copa-Cogeca wyraża sprzeciw wobec głosowania eurodeputowanych za ograniczeniem do 5,5 % stosowania biopaliw pochodzących z upraw żywieniowych i ostrzega, że zagrozi to inwestycjom, dostawom...

Kongres Europejskich Rolników 2014

W dniach 6-8 października br., w centrum konferencyjnym, „The Square”, odbył się Kongres Europejskich Rolników pod hasłem, „Reforma Wspólnej Polityki Rolnej i rolnictwo rodzinne:...

Inne

Wypełnij formularz i pobierz umowę