AKTUALNOŚCI

Starsze wiadomości

Archiwalne

Ostateczny termin składania wniosków o dopłaty

10 czerwca mija ostateczny termin na złożenie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2011 r. Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich rolnicy...

Copa-Cogeca w sprawie zaleceń związanych z pułapami produkcji biopaliw z roślin...

16 kwietnia br. grupa ad hoc Rady Europejskiej oceni sugestie prezydencji (dokument 7480/13) odnośnie pułapów produkcji biopaliw z roślin uprawnych oraz rozszerzenia wielokrotnego liczenia. ...

Protesty rolnicze

Kultura

Copa Cogeca

Reakcja Copa-Cogeca na umowę handlową pomiędzy UE a Kanadą

W odpowiedzi na zawartą w dniu 18 paździenika br. umowę o liberalizacji handlu pomiędzy UE a Kanadą Copa-Cogeca poinformowała, że cieszy się, iż Kanadyjczycy...

Projekt poglądy Copa-Cogeca na temat projektu aktów delegowanych w sprawie nowych określeń jakościowych stosowanych...

Wstęp W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków...

Komunikat prasowy

Debata ,,żywność kontra paliwa'' nie uwzględnia realiów produkcji biopaliw. komunikat.pdf

Komunikat prasowy

W czasie zielonego tygodnia COPA - COGECA prezentuje innowacyjne projekty rolne na rzecz czystszego powietrza.  W związku ze zbliżającym się...

Inne

Wypełnij formularz i pobierz umowę