AKTUALNOŚCI

Starsze wiadomości

Archiwalne

Komunikat WPR

KOMITETY COPA-COGECA PRZYJĘŁY STANOWISKO PRZEDSTAWIAJĄCE SZCZEGÓŁOWO INSTRUMENTY MAJĄCE ZAPEWNIĆ ZIELONY WZROST W RAMACH PRZYSZŁEJ WPR, A NIE ZIELONE OGRANICZENIA W odpowiedzi na propozycję Komisji...

Kontynuacja rozmów w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zatrudnienia...

W dniu 14 czerwca 2016 roku z inicjatywy Sekcji Ogrodniczej NSZZ RI „Solidarność” odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa...

Protesty rolnicze

Kultura

Copa Cogeca

Komunikat prasowy

Copa Cogecan ostrzega przed drastyczną sytuacją na rynku wołowiny UE i wzywa do działania komunikat.pdf

Komunikat prasowy

COPA-COGECA spotkała się z komisarzem Ciolosem, aby przedstawić opinię na temat planu działania dla oliwy z oliwek. komunikat.pdf

Copa-Cogeca z zadowoleniem przyjęła wnioski ministrów rolnictwa UE dot. Nowej Strategii Leśnej UE

Copa-Cogeca z zadowoleniem przyjęła dziś wnioski ministrów rolnictwa UE dot. nowej strategii leśnej UE i podkreśliła, że docenili onik luczową rolę lasów, które stanowią...

Zgodnie z prognozami, światowy popyt na produkty mleczne przewyższy podaż

Zgodnie z prognozami, światowy popyt na produkty mleczne przewyższy podaż, więc producenci UE muszą mieć możliwość skorzystania z okazji pojawiających się na rynkach, powiedzieli...

Copa-Cogeca z zadowoleniem przyjęła decyzję ministrów UE w sprawie aktów delegowanych dot. WPR

Copa-Cogeca w dniu 14 kwietnia br. przyjęłaz zadowoleniem decyzję ministrów rolnictwa UE w sprawie aktów delegowanych dot. Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i podkreśliła, że...

Inne

Wypełnij formularz i pobierz umowę