AKTUALNOŚCI

Starsze wiadomości

Archiwalne

GUS informuje

Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  23  września 2014 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z...

Nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych – podpisana

16 marca br. została podpisana nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nowelizacja określa procedury wydawania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych...

Protesty rolnicze

Kultura

Copa Cogeca

Komunikat prasowy

Copa-Cogeca i główne strony zainteresowane przygotowały szczegółową odpowiedź na nowy pakiet Komisji na rzecz zdrowszych zwierząt i roślin dla bezpieczniejszego łańcucha żywnościowego. Kominikat prasowy.pdf

Copa Cogeca w sprawie reformy unijnej polityki promocji

Copa-Cogeca wyraziła dzisiaj zadowolenie z nowego wniosku Komisji Europejskiej w sprawie reformy europejskiej polityki promocji, podkreślając, że w znacznym stopniu przyczyni się ona do...

Komunikat prasowy

COPA COGECA cieszy się z postępów poczynionych przez instytucje UE w dziedzinie reformy WPR i zachęca je do wypracowania porozumienia w przyszłym tygodniu, popartego...

Komunikat prasowy

Copa Cogeca odrzuca propozycję przyszłego budżetu UE przedstawione przez Prezydencję Cypryjską komunikat.pdf

Posiedzenie grupy roboczej "Owoce i Warszywa" Copa-Cogeca

Posiedzenie grupy roboczej „Owoce i warzywa” Spotkanie grupy roboczej „Owoce i warzywa” odbyło się 17 października w Brukseli. W trakcie posiedzenia dokonano wyborów nowego...

Inne

Wypełnij formularz i pobierz umowę