AKTUALNOŚCI

Starsze wiadomości

Archiwalne

Zaproszenie: Marsz w obronie pluralizmu

Spotkajmy się razem, udowodnijmy naszą siłę, naszą waleczność, naszą skuteczność! NSZZ RI ,,Solidarność'' niejednokrotnie interweniowało w sprawie przyznania TV TRWAM i Radiu MARYJA miejsca...

Konferencja w Parlamencie Europejskim

Konferencja "Wspólna Polityka Rolna do 2020 roku" W dniu 12 lipca 2011 roku w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyło się wspólne międzyparlamentarne posiedzenie Komisji...

Protesty rolnicze

Kultura

Copa Cogeca

Komunikat prasowy

Notatka dotycząca decyzji Prezydiów Copa-Cogeca w sprawie dokumentu "Ramy wdrażania i egzekwowania zasad dobrej praktyki w relacjach wertykalnych w łańcuchu dostaw żywności" - drugi...

Posiedzenie Prezydium Copa Cogeca w Brukseli

W dniach 21-22 kwietnia br. w Brukseli odbyło się posiedzenie Prezydium Copa-Cogeca, w którym z ramienia NSZZ RI „Solidarność” uczestniczył Przewodniczący Związku Jerzy Chróścikowski...

Copa Cogeca – komunikat prasowy

Copa Cogeca nakreśla najlepsze sposoby na utrzymanie produktywności w rolnictwie i ochronę ograniczonych zasobów. komunikat.pdf

Wspólna polityka rolna po 2013 r. – sektor pasz suchych

Wspólna Polityka Rolna po 2013 r. - sektor pasz suchych

Komunikat prasowy

Copa Cogeca rozczarowana brakiem porozumienia w sprawie przyszłego budżetu Unii Europejskiej komunikat.pdf

Inne

Wypełnij formularz i pobierz umowę