KOMUNIKATY

NSZZ RI "SOLIDARNOŚĆ" W MEDIACH

INTERWENCJE

Zwrot podatku akcyzowego 2020 – wnioski od 3 sierpnia do 31...

Przypominamy, że od 3 sierpnia do 31 sierpnia w urzędzie swojej gminy można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego od paliwa używanego do produkcji...

Rolnicy zwolnieni z kosztów testów na COVID-19 dla pracowników sezonowych –...

W wyniki interwencji NSZZ RI "Solidarność" i wniosku Przewodniczącej Związku Poseł Teresy Hałas z dnia 13 maja br. resort rolnictwa poinformował, że testy dla...

miesięcznik "NASZA ZIEMIA"

Protesty rolnicze

Kultura

Copa Cogeca

Ocena Copa i Cogeca – WPŁYW COVID-19 NA SEKTOR ROLNY, LEŚNY I RYBOŁÓWSTWA

WPŁYW COVID-19 NA SEKTOR ROLNY, LEŚNY I RYBOŁÓWSTWA - OCENA COPA I COGECA 5 września - 20 listopada  2020 r. Wstęp Ze względu na pandemię COVID-19...

Posiedzenie grupy roboczej ds. WPR

W dniu 12 października 2020 roku zorganizowane zostało posiedzenie członków grupy roboczej „WPR”  Copa i Cogeca w formie wideokonferencji. Spotkanie poświęcone było omówieniu aktualnego...

Producenci warzyw i owoców obawiają się, że Zielony Ład nie uwzglednia trudnej sytuacji w...

Europejski sektor owoców i warzyw wyraża poważne obawy co do przyszłych łącznych skutków kryzysu spowodowanego COVID-19 oraz oświadczeń zawartych w strategii od pola do...

Nowym Prezydentem Copa została wybrana Christine Lambert

Christine Lambert – przewodnicząca z francuskiej organizacji FNSEA (Narodowa Federacja Gospodarstw Rolnych) wygrała wybory na prezydenta COPA. Pani Christine Lambert będzie kierować pracami COPA...

Posiedzenie grupy roboczej „Płatności bezpośrednie i zazielenienie”

W dniu 9 września 2020 r. Copa i Cogeca zorganizowała posiedzenie członków grupy roboczej „Płatności bezpośrednie i zazielenienie” w formie video-konferencji. W posiedzeniu tym...

Inne