AKTUALNOŚCI

Starsze wiadomości

Archiwalne

Dalsze mechanizmy wsparcia dla producentów owoców i warzyw w 2015 roku...

W dniu 5 stycznia br. ministerstwo rolnictwa przekazało do konsultacji społecznych projekt przepisów nowelizujących rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w...

Sprostowanie do Komunikatu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącego ...

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 26 lipca 2013 roku dotyczącego spotkania ministra rolnictwa z Zespołem Obrotu Ziemią Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”, zamieszczonego...

Protesty rolnicze

Kultura

Copa Cogeca

Sprawozdanie z posiedzenia Prezydium COPA – COGECA, 21-22.06.2012 r.

21 oraz 22 czerwca br. w siedzibie komitetów COPA-COGECA w Brukseli odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów. Z ramienia NSZZ RI „Solidarność” w spotkaniu uczestniczyli:...

Komunikat prasowy

COPA COGECA przypomina unijnym ministrom rolnictwa, że jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia odnośnie WPR do czerwca, to negocjacje mogą ciągnąć się latami. komunikat.pdf

Komunikat prasowy

COPA COGECA cieszy się z postępów poczynionych przez instytucje UE w dziedzinie reformy WPR i zachęca je do wypracowania porozumienia w przyszłym tygodniu, popartego...

Copa Cogeca w sprawie reformy unijnej polityki promocji

Copa-Cogeca wyraziła dzisiaj zadowolenie z nowego wniosku Komisji Europejskiej w sprawie reformy europejskiej polityki promocji, podkreślając, że w znacznym stopniu przyczyni się ona do...

Komunikat prasowy

Copa Cogeca rozczarowana brakiem porozumienia w sprawie przyszłego budżetu Unii Europejskiej komunikat.pdf

Inne

Wypełnij formularz i pobierz umowę