AKTUALNOŚCI

Starsze wiadomości

Archiwalne

Opinia NSZZ RI "Solidarność" do projektu założeń projektu ustawy o ...

W dniu 30 czerwca 2014 roku, NSZZ RI "Solidarność" przedstawił wstępną opinię do projektu założeń projektu ustawy o utworzeniu funduszu wzajemnej pomocy w stabilizacji...

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich związane z wnioskiem...

W dniu 24 lutego 2015 roku Ministerstwo Rolnictwa odpowiedziało na pismo Rzecznika Praw obywatelskich w sprawie braku precyzji przepisów o przeciwdziałaniu nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych...

Protesty rolnicze

Kultura

Copa Cogeca

Łańcuch Żywnościowy: stosunki handlowe między przedsiębiorstwami (B2b) I Nph. Aktualna sytuacja

Copa-Cogeca prowadziła dyskusje na temat funkcjonowania łańcucha żywnościowego i problemów z nim związanych od początku 2005 r. Pierwsze stanowisko w tej sprawie przyjęto w...

Copa-Cogeca w sprawie produkcji żywności

Copa-Cogeca w czasie konferencji przedstawia najskuteczniejsze sposoby na zwiększenie produkcji przy mniejszym wykorzystaniu zasobów, aby można było sprostać wzrastającemu zapotrzebowaniu na żywność. ...

Sprawozdanie z posiedzenia grupy roboczej „rolnictwo ekologiczne” Komitetów Copa – Cogeca z dnia 10.04.2013...

W dniu 10 kwietnia 2013r w Brukseli w siedzibie Komitetów Copa – Cogeca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „rolnictwo ekologiczne” oraz w dniu 11...

Komunikat Copa Cogeca

Projekt pisma do głów i państw rządów w sprawie decyzji odnośnie budżetu WPR i wieloletnich ram finansowych. projekt.pdf

Copa-Cogeca o przyjętym sprawozdaniu PE dot. sytuacji na rynku mleka

Apel o natychmiastowe podjęcie działań na rzecz poprawy sytuacji na rynku mleka UE w nowym sprawozdaniu przyjętym przez posłów do PE stanowi krok naprzód...

Inne

Wypełnij formularz i pobierz umowę