AKTUALNOŚCI

Starsze wiadomości

Archiwalne

Odbudowa gospodarstw po huraganach

Do 29 sierpnia ARiMR przyjmuje wnioski o wsparcie z PROW 2007 - 2013 na odbudowę gospodarstw zniszczonych przez klęski żywiołowe Huragany,...

Posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 24.05.2012 r.

24 maja br. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Debatowano nad wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej w Polsce, rozwoju energetyki wiatrowej na...

Protesty rolnicze

Kultura

Copa Cogeca

Posiedzenie Prezydium Copa Cogeca w Brukseli

W dniu 18 i 19 lutego 2016 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyły się Prezydia Copa-Cogeca. Z ramienia NSZZ RI „Solidarność” w posiedzeniu...

COPA-COGECA apeluje o zdecydowaną i szybką odpowiedź na rosyjski zakaz importów produktów rolno-spożywczych

Copa-Cogeca wysłała dzisiaj pismo do komisarza ds. rolnictwa, Daciana Cioloşa, apelując o szybką i skuteczną reakcję na kryzys spowodowany nałożeniem przez Rosję embarga na...

Komunikat prasowy

Notatka dotycząca decyzji Prezydiów Copa-Cogeca w sprawie dokumentu "Ramy wdrażania i egzekwowania zasad dobrej praktyki w relacjach wertykalnych w łańcuchu dostaw żywności" - drugi...

Komunikat prasowy

Copa Cogeca ostrzega przed nowymi planami Komisji Europejskiej odnośnie biopaliw. komunikat.pdf

Kongres Europejskich Rolników 2012

W dniach 1-3 października 2012 roku w Budapeszcie odbędzie się Kongres Europejskich Rolników. W programie kongresu przewidziano wystąpienia dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej po roku...

Inne

Wypełnij formularz i pobierz umowę