KOMUNIKATY

NSZZ RI "SOLIDARNOŚĆ" W MEDIACH

INTERWENCJE

Zwrot podatku akcyzowego 2020 – wnioski od 3 sierpnia do 31...

Przypominamy, że od 3 sierpnia do 31 sierpnia w urzędzie swojej gminy można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego od paliwa używanego do produkcji...

Rolnicy zwolnieni z kosztów testów na COVID-19 dla pracowników sezonowych –...

W wyniki interwencji NSZZ RI "Solidarność" i wniosku Przewodniczącej Związku Poseł Teresy Hałas z dnia 13 maja br. resort rolnictwa poinformował, że testy dla...

miesięcznik "NASZA ZIEMIA"

Protesty rolnicze

Kultura

Copa Cogeca

Posiedzenie Prezydium Copa – Cogeca

2 czerwca br. w formie wideokonferencji odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów Copa i Cogeca. Podczas posiedzenia odbyła się wymiana poglądów z komisarzem ds. rolnictwa...

Copa i Cogeca wzywają do przyjęcia ambitnych wieloletnich ram finansowych i programu naprawy gospodarczej

25.05.2020 r. Komunikat prasowy Copa i Cogeca wzywają do przyjęcia ambitnych wieloletnich ram finansowych i programu naprawy gospodarczej, które odzwierciedlą wnioski wyciągnięte z kryzysu COVID-19...

Decyzje Komisji Europejskiej w sprawie interwencji rynkowych w związku z COVID-19

Pakiet obejmuje 11 projektów rozporządzeń odnoszących się do: dopłat do prywatnego przechowywania mięsa i produktów mleczarskich; odstępstwa od stosowania art. 101 ust. 1 TFUE, ustanawiającego...

Wpływ pandemii COVID-19 na sektor mięsa drobiowego i jaj

Komunikat prasowy W liście wysłanym do DG AGRI, Copa i Cogeca wyrażają coraz większe zaniepokojenie sytuacją w sektorze jaj i drobiu z uwagi na zamknięcie...

Wspieranie rolnictwa w obliczu kryzysu wynikającego z pandemii COVID-19

20 kwietnia br. Copa Cogeca wystosowała pismo do Komisji Europejski dotyczące wspierania rolnictwa w obliczu kryzysu wynikającego z pandemii COVID-19. Copa Cogeca apeluje do Komisji...

Inne