AKTUALNOŚCI

Starsze wiadomości

Archiwalne

Podział dodatkowych kwot połowowych organizmów morskich

Zgodnie z zasadami określonymi w § 10 ust 2 i § 11 ust.1 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23...

Negocjacje bilateralne UE w sprawie wolnego handlu- najnowsze informacje

W związku z trwającymi negocjacjami bilateralnymi w sprawie umów o wolnym handlu prowadzonych przez Unię Europejską z poszczególnymi partnerami z krajów Ameryki Północnej, Azji...

Protesty rolnicze

Kultura

Copa Cogeca

Komunikat prasowy

Copa - Cogeca wybrała nowego przewodniczącego grupy roboczej ,,Promocja produktów rolnych'' i apeluje do Komisji Europejskiej o przyjęcie wniosków ustawodawczych w sprawie reformy unijnej...

Komunikat prasowy

COPA-COGECA z radością przyjęła rozmowy ministrów rolnictwa UE na temat przyszłej WPR i apeluje o wzmocnienie instrumentów zarządzania rynkiem. komunikat.pdf

Nowy numer magazynu rolników i spółdzielni rolniczych UE

Ukazał się kolejny magazyn rolników i spółdzielni rolniczych UE, przygotowany przez Copa Cogeca. Zapraszamy do lektury.   Czytaj aktualne wydanie

Posiedzenie Prezydium Copa Cogeca w Brukseli

W dniu 18 i 19 lutego 2016 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyły się Prezydia Copa-Cogeca. Z ramienia NSZZ RI „Solidarność” w posiedzeniu...

Wieloletnie Ramy Finansowe 2014 – 2020

Najnowsze informacje.pdf

Inne

Wypełnij formularz i pobierz umowę