AKTUALNOŚCI

Konferencja w sprawie ASF w Zamościu

16 lipca 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej OHP w Zamościu (ul. Jana Kilińskiego 86A, 22-400 Zamość) organizuję konferencję pt." ASF-wyzwanie XXI wieku", na którą serdecznie zapraszamy wszystkich...

Starsze wiadomości

Archiwalne

Komunikat Copa-Cogeca

NA SPOTKANIU WYSOKIEGO SZCZEBLA Z PREZYDENCJĄ WĘGIERSKĄ, KOMITETY COPA-COGECA WYRAZIŁY APROBATĘ DLA POLITYKI JAKOŚCI UE, ALE JEDNOCZEŚNIE WEZWAŁY DO ZMIAN I PODKREŚLIŁY ZNACZENIE INNOWACJI...

Zjazd wojewódzki w Lublinie

Zjazd Wojewódzki w Lublinie W dniu 5 kwietnia 2009 r. odbył się w Lublinie Zjazd Wojewódzki NSZZ RI „Solidarność”. Wzięli w nim udział delegaci...

Protesty rolnicze

Kultura

Copa Cogeca

Copa-Cogeca w sprawie produkcji żywności

Copa-Cogeca w czasie konferencji przedstawia najskuteczniejsze sposoby na zwiększenie produkcji przy mniejszym wykorzystaniu zasobów, aby można było sprostać wzrastającemu zapotrzebowaniu na żywność. ...

STANOWISKO KOMITETÓW COPA-COGECA w sprawie wniosku dotyczącego ELEKTRONICZNEJ IDENTYFIKACJI BYDŁA ...

Komitety Copa-Cogeca uważają, że wspólne ramy prawne dla elektronicznej identyfikacji bydła są potrzebne, by umożliwić poprawę wydajności tym, którzy chcą ją stosować i mogą...

Komunikat prasowy

Debata ,,żywność kontra paliwa'' nie uwzględnia realiów produkcji biopaliw. komunikat.pdf

Copa-Cogeca w sprawie zaleceń związanych z pułapami produkcji biopaliw z roślin uprawnych

16 kwietnia br. grupa ad hoc Rady Europejskiej oceni sugestie prezydencji (dokument 7480/13) odnośnie pułapów produkcji biopaliw z roślin uprawnych oraz rozszerzenia wielokrotnego liczenia. ...

Inne

Wypełnij formularz i pobierz umowę