Strona główna Aktualności 39. Konferencja Rolnicza Ameryka Północna – Unia Europejska w Kopenhadze

39. Konferencja Rolnicza Ameryka Północna – Unia Europejska w Kopenhadze

1555
0

W dniach 18-20 września 2019 roku w Kopenhadze odbyła się 39. Konferencja Rolnicza Ameryka Północna – Unia Europejska. Jest to cykliczne spotkanie, odbywające się co dwa lata miedzy organizacjami rolniczymi i spółdzielczymi z Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Meksyku i Kanady. Z ramienia NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w konferencji udział wzięli przedstawiciele Prezydium Rady Krajowej Związku – Senator Jerzy Chróóścikowski, Aleksander Tadych oraz Wojciech Włodarczyk, a także Grzegorz Cymiński Dyrektor Biura Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” oraz Joanna Wawryk koordynator ds. Copa – Cogeca.

W konferencji bierze udział ok. 200 przedstawicieli państw członkowskich UE oraz Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Podczas konferencji omówione zostały najbardziej aktualne i najważniejsze dla branży rolniczej tematy. Celem spotkania było nawiązanie współpracy i konstruktywna dyskusja aby móc wypracować wspólne rozwiązania dla tych samych wyzwań przed którymi stoją rolnicy po obydwu stronach Atlantyku.

Pierwszego dnia odbyły się wizyty techniczne w gospodarstwach i przetwórniach rolniczych. Odwiedziliśmy również siedzibę firmy FOSS Analitics zajmująca się sprzedażą i serwisem aparatury analitycznej do badania żywności. FOSS tworzy kompleksowe rozwiązania w zakresie weryfikacji i poprawy jakości produktów spożywczych, od surowca do gotowego wyrobu. Urządzenia analityczne pomagają w procesie zarządzania informacjami, który umożliwia przedsiębiorstwom prowadzenie inteligentnej produkcji w oparciu o dane, co ma prowadzić do wyższej wydajności. Wysłuchaliśmy wykładu dotyczącego analizy w produkcji mleka oraz wpływu paszy na jego jakość.

Podczas drugiego dnia nastąpiło uroczyste otwarcie konferencji przez gospodarza Martina Merrilda, przewodniczącego Duńskiej Rady ds. Rolnictwa i Żywności.

W czwartek na konferencji gościł również Phil Hogan Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich KE. Złożył ogromne podziękowania dla COPA i Duńskiej Rady ds. Rolnictwa i Żywności za zorganizowanie tego ważnego wydarzenia, które jest  odpowiednią okazja, aby podsumować sytuację po obu stronach Atlantyku w odniesieniu do polityki rolnej, rozwoju obszarów wiejskich i handlu międzynarodowego. Podkreślił, że absolutnie kluczowe jest prowadzenie otwartego dialogu między naszymi dwoma kontynentami, szczególnie w czasach rosnących napięć politycznych. Organizacje reprezentujące rolników i spółdzielnie lepiej niż ktokolwiek rozumieją wartość współpracy, dlatego trzeba wykorzystać okazję do zacieśnienia więzi, które nas łączą. Komisarz Hogan mówił o reformie WPR. Najwyższym priorytetem dla europejskiego sektora rolno-spożywczego jest zapewnienie jasnej pozycji budżetowej i jasnego programu politycznego w ramach wspólnej polityki rolnej. Zaznaczył, że pomimo trudnych warunków budżetowych, w tym Brexitu i nowych wyzwań, takich jak polityki bezpieczeństwa i obrony, zarządzania migracjami czy walki z terroryzmem. Komisja zaproponowała utrzymanie silnego budżetu na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich – 94% obecnego budżetu. Komisarz przywołał wyzwania, przed jakimi stoi europejska wieś, tj. m.in.: konieczność zapewnienia odpowiednich dochodów rolnikom, przeciwdziałanie wyludnianiu się obszarów wiejskich, brakowi młodych rolników, niższej jakość życia na obszarach wiejskich, wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym. Odnośnie handlu podkreślił, że UE jest największym importerem produktów rolno-spożywczych na świecie, a dzięki naszym wysiłkom w ostatnich latach jesteśmy teraz również najważniejszym eksporterem. W 2018 r. handel rolno-spożywczy w UE był wart 253 mld EUR. Komisarz Hogan powiedział, że Dania przyczyniła się znakomicie do tego sukcesu. Jest to otwarta i skierowana na zewnątrz gospodarka rolno-spożywcza z długą historią eksportu na cały świat. Ogólne perspektywy handlu rolno-spożywczego są pozytywne: globalny popyt na żywność prawdopodobnie wzrośnie ze względu na wzrost liczby ludności i dochodów w połączeniu ze zmianami preferencji konsumentów. Unia Europejska i Stany Zjednoczone są nierozerwalnie związane solidnymi stosunkami handlowymi w rolnictwie. Nasze stosunki dwustronne również się uzupełniają, ponieważ wywóz z UE to głównie produkty rolne, podczas gdy wywóz z USA to głównie towary.  A nasz handel wciąż rośnie! W ubiegłym roku UE wyeksportowała 22 miliardy EUR produktów rolnych do USA, podczas gdy USA wyeksportowały 12 miliardów EUR. Podsumowując, Komisarz Hogan powiedział, że utrzymanie silnego dialogu między Ameryką Północną a Europą jest absolutnie niezbędne.

Zastępca Przewodniczącej Związku Senator Jerzy Chróścikowski w rozmowie z Komisarzem Philem Hoganem podziękował za jego pracę oraz za deklarowane wsparcie dla naszego kandydata na komisarza Janusza Wojciechowskiego, jest  przekonany, że będzie to dobra i owocna współpraca w nowej Komisji Europejskiej, w której Phil Hogan ma zajmować się polityką handlową.

Trzydniowa konferencja została podzielona na 5 bloków tematycznych:

Sesja 1: Innowacje i technologia motorem nowoczesnego i zrównoważonego rolnictwa.

Sesja 2: Handel międzynarodowy a rolnictwo – jak nawigować po wzburzonym morzu?

Sesja 3: Przegląd zmian w polityce rolnej i gospodarczej

Sesja 4: Tendencje rynkowe

Sesja 5: Wzmacnianie marketingu zaufania: szanse i wyzwania

Poprzedni artykułGala XVII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
Następny artykułZmarł Marszałek Senior Kornel Morawiecki
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj