Strona główna Copa-Cogeca W obliczu szybkiego załamywania się rynków unijni hodowcy zwracają się do Komisji...

W obliczu szybkiego załamywania się rynków unijni hodowcy zwracają się do Komisji Europejskiej z prośbą o natychmiastowe działanie

1004
0

Wybuch pandemii i rozprzestrzenianie się Covid-19 oraz środki podejmowane przez rządy w celu jego powstrzymania spowodowały nagłe zamknięcie większości usług gastronomicznych na kontynencie. Miało to z kolei ogromny wpływ na dostawców podmiotów świadczących te usługi w całym sektorze rolnym. Copa i Cogeca zebrały dane od swoich członków, które pokazują wpływ kryzysu spowodowanego Covid-19 na sektor mleczarski, wołowy, owczy i kozi. Na ich podstawie zostały wysłane pisma do Komisji Europejskiej, wzywające do wprowadzenia konkretnych środków finansowanych spoza budżetu WPR.

Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa i Cogeca powiedział: „Jesteśmy rozczarowani, że podczas spotkania SCA (Specjalnego Komitetu ds. Rolnictwa) nie została podjęta żadna decyzja w sprawie wsparcia dla sektora rolnego. W tych trudnych dla nas wszystkich czasach sektor rolny zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe wszystkim obywatelom UE. Jednocześnie stoi obecnie w obliczu bezprecedensowych okoliczności spowodowanych przez zewnętrzne dla rolnictwa czynniki. Chociaż doceniamy wysiłki podejmowane przez Unię Europejską i państwa członkowskie w celu zapewnienia płynnego funkcjonowania rynku wewnętrznego, zwracamy uwagę na potrzebę dodatkowych ukierunkowanych środków rynkowych dla branży hodowlanej, w tym środków nadzwyczajnych, finansowanych spoza budżetu WPR”.

Nabiał – nastroje na rynku produktów mlecznych są bardzo negatywne, a ceny spadają w szczycie sezonu. Ceny niektórych produktów mlecznych dramatycznie spadły, w tym ceny odtłuszczonego mleka w proszku, które gwałtownie zbliżają się do poziomu ceny interwencyjnej. Wywiera to już ogromną presję na ceny zbytu.

Thierry Roquefeuil, przewodniczący grupy roboczej „Mleko i produkty mleczne” Copa i Cogeca, pokreślił: „Nie możemy dopuścić do dalszego pogarszania się sytuacji na rynku mleka UE. Producenci mleka i ich spółdzielnie nie są w stanie ponieść konsekwencji kolejnego kryzysu, który nastąpił tak szybko po poprzednim. Nie mogą być pozostawieni sami sobie. Komisja Europejska i państwa członkowskie mają obowiązek działać już teraz. Copa i Cogeca wzywają do pilnego podjęcia działań w celu wdrożenia niezbędnych środków i uruchomienia prywatnego przechowywania wszystkich produktów mleczarskich. Zapewnienie MŚP prywatnego przechowywania wszystkich rodzajów serów, masła, w tym mrożonego mleka bawolego i/lub twarogu bawolego wpłynie korzystnie na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego przez cały rok. Ważne jest również, aby ocenić wpływ zamknięcia szkół na dostawy mleka i produktów mlecznych dla dzieci w szkołach, a także w celu uniknięcia niepotrzebnych ograniczeń wynikających z prawa konkurencji w tej sytuacji siły wyższej.”

Wołowina – kryzys Covid-19 również poważnie uderzył w unijny sektor wołowiny i cielęciny. Z powodu utraty kanałów zbytu w gastronomii i cateringu, europejskie kawałki o wysokiej wartości, w tym cielęcina, straciły rynek i doświadczyły znacznego spadku popytu i co za tym idzie, wzrostu kosztów i nieuniknionych, poważnych konsekwencji cenowych.

Jean-Pierre Fleury, przewodniczący grupy roboczej „Wołowina i cielęcina” Copa i Cogeca zaznaczył: „Obecnie sektor wołowiny i cielęciny doświadcza wyjątkowych okoliczności w związku z wybuchem pandemii Covid-19. Kawałki o wysokiej wartości stanowią 30% całkowitej wartości tuszy, w szczególności jeśli pochodzą z wyspecjalizowanych stad UE.  Pomimo tych wyjątkowych trudności, tanie kawałki są nadal importowane z krajów Mercosuru. Copa i Cogeca uważają, że wyjątkowe okoliczności wymagają wyjątkowych środków. Wzywamy zatem Komisję Europejską do natychmiastowego wprowadzenia bardziej ukierunkowanego zarządzania kontyngentami taryfowymi. Należy przeprowadzić przegląd importu kawałków wysokiej wartości do UE, bez karania. Ponadto należy rozpatrzyć uruchomienie środków rynkowych, w tym dopłat do prywatnego przechowywania określonych kawałków o wysokiej wartości i cielęciny, a także wdrożenie nadzwyczajnych środków dopuszczonych przez rozporządzenie WOR. Następna Rada Ministrów Rolnictwa musi być decydująca. To pilne.”

Owce i kozy – konsumpcja mięsa owiec i kóz od zawsze jest sezonowa i ma miejsce w okresach świątecznych. Niestety wybuch pandemii Covid-19 już poważnie wpłynął na konsumpcję. Ceny wykazują tendencję spadkową, a zwykle w tym okresie występuje tendencja rosnąca. Sektor mleka owczego i koziego również napotyka duże utrudnienia w okresie, kiedy normalnie produkcja mleka owczego i koziego zwiększa się.

Michèle Boudoin, przewodnicząca grupy roboczej „Owce” Copa i Cogeca przedstawiła tę trudną sytuację: „Zbliża się okres wielkanocny i obserwujemy, że zamknięcie branży hotelarsko-restauracyjno-gastronomicznej spowodowane Covid-19 ma poważny wpływ na konsumpcję mięsa i mleka owczego i koziego. Ta sezonowość konsumpcji nie może zostać po prostu „odroczona” i „odrobiona” w innym okresie. Jednocześnie importowane produkty trafiają na rynek europejski w jedynym okresie w roku, kiedy hodowcy owiec i kóz mogą uzyskać przychód na rynku. Wobec tego Copa i Cogeca zwracają się o natychmiastowe działanie w celu złagodzenia trudności w tym sektorze. Wzywamy Komisję Europejską do rozpatrzenia zarządzania kontyngentami taryfowymi i uruchomienia prywatnego przechowywania mięsa owczego i koziego. Wzywamy także do rozważenia wprowadzenia nadzwyczajnych środków, aby pokryć koszty utrzymania zwierząt w gospodarstwach rolnych oraz do wdrożenia programu prywatnego przechowywania sera owczego i koziego, twarogu oraz mleka w proszku. Należałoby przyjrzeć się elastyczności WPR (w zakresie wydajności i obsady zwierząt gospodarskich). Należy zachęcać sektor detaliczny UE do promowania mięsa jagnięcego i koziego, aby wspierać europejski sektor owiec i kóz w tych trudnych czasach.”

Copa i Cogeca mają głęboką nadzieję, że Komisja Europejska wspierana przez kraje członkowskie poważnie rozważy niezbędne środki ochrony tych europejskich sektorów hodowli o wysokiej jakości.

Poprzedni artykułŻyczenia Wielkanocne Przewodniczącej NSZZ RI „Solidarność” Teresy Hałas
Następny artykułNasza Ziemia nr 03-04/2020
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj