AKTUALNOŚCI

Starsze wiadomości

Archiwalne

Spotkanie przedstawicieli NSZZ RI "Solidarność" z wiceminstrem rolnictwa Jackiem Boguckm.

24 listopada br., z inicjatywy NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyły się rozmowy przedstawicieli Związku z wiceministrem rolnictwa Jackiem...

Odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na uchwały Rady Krajowej NSZZ...

W dniu 18.01 br. do Biura Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność’’ wpłynęła odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby dotycząca skierowanych do Premiera...

Protesty rolnicze

Kultura

Copa Cogeca

Posiedzenie Prezydium Copa-Cogeca

W dniach 22 i 23 września 2016 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyły się posiedzenia Prezydiów Komitetów Copa i Cogeca, w których z...

Copa-Cogeca o przyjętym sprawozdaniu PE dot. sytuacji na rynku mleka

Apel o natychmiastowe podjęcie działań na rzecz poprawy sytuacji na rynku mleka UE w nowym sprawozdaniu przyjętym przez posłów do PE stanowi krok naprzód...

List i komunikat z posiedzenia Izb Rolniczych państw Grupy Wyszehradzkiej HAC, KRIR, ACZR, SPPK

Szanowny Panie Przewodniczący Sonnleitner, Szanowny Panie Przewodniczący Pèes, Szanowny Panie Sekretarzu Generalny Pesonen, w dn. 20-21 marca 2013 r. w Bratysławie (Słowacja) odbyło...

Komunikat prasowy

Copa Cogecan ostrzega przed drastyczną sytuacją na rynku wołowiny UE i wzywa do działania komunikat.pdf

Komunikat prasowy

Debata ,,żywność kontra paliwa'' nie uwzględnia realiów produkcji biopaliw. komunikat.pdf

Inne

Wypełnij formularz i pobierz umowę