KOMUNIKATY

NSZZ RI "SOLIDARNOŚĆ" W MEDIACH

INTERWENCJE

NSZZ RI „Solidarność” : drastyczny wzrost stawek za czynności weterynaryjne doprowadzi...

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za...

NSZZ RI „Solidarność” do Premiera Morawieckiego : nowelizacja ustawy o biopaliwach...

W dniu 9 sierpnia 2022 roku Przewodniczący NSZZ RI "Solidarność" wystąpił do Premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera, ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka oraz minister klimatu i...

miesięcznik "NASZA ZIEMIA"

Protesty rolnicze

Kultura

Copa Cogeca

Rolno-spożywczy łańcuch dostaw kluczowy dla społeczeństwa.

Copa-Cogeca, pierwotni przetwórcy żywności (PFP) i FoodDrinkEurope z zadowoleniem przyjmują uznanie rolno-spożywczego łańcucha dostaw za sektor kluczowy dla społeczeństwa w unijnej inicjatywie „oszczędzamy gaz,...

Odstępstwa od warunkowości WPR – Decyzja podjęta na czas daje rolnikom niezbędną jasność sytuacji,...

Odstępstwa od warunkowości WPR - Decyzja podjęta na czas daje rolnikom niezbędną jasność sytuacji, jednak nie zapewnia wystarczających narzędzi oraz zachęt. Copa i Cogeca z...

Posiedzenie Prezydium Copa-Cogeca

W dniach 16-17 czerwca br. odbyły się posiedzenia Prezydium Copa Cogeca, w którym uczestniczył Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” Tomasz Obszański oraz Jerzy Chróścikowski, członek...

Posiedzenie grupy roboczej Copa Cogeca „Płatności bezpośrednie i zazielenienie”

W dniu 17.03.2022 r. Odbyło się spotkanie w systemie on-line grupy roboczej Copa Cogeca „Płatności bezpośrednie i zazielenienie”. W spotkaniu uczestniczył nasz ekspert Jerzy...

Copa Cogeca popiera wniosek polskich organizacji w sprawie konieczności podjęcia działań stabilizacyjnych na europejskim...

W dniu 9 marca br. Copa Cogeca wydała komunikat - reakcję na komunikat Komisji Europejskiej w sprawie REPowerEU (REPowerEU: Wspólne europejskie działania w kierunku...

Inne